Battlefield 3 - 02. Asalto

 

DESFIBRILADOR • 4.000


ÓPTICAS: no disponible        

PRIMARIA: no disponible

SECUNDARIA: no disponible        

 

M 320 • 11.000

      

ÓPTICAS: no disponible        

PRIMARIA: no disponible

SECUNDARIA: no disponible        

 

M 416 • 22.000


ÓPTICAS

ACOG (10)

Reflex RDS (50)

HOLO (80)

IRNV (100)

Rifle (125)

M145 (150)         

PSO-1 (200)

Kobra RDS (235)

PKA-S (270) 

PKS-07 (300)

PK-A (350)         

PRIMARIA

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo (175)

 

M26 MASS • 38.000

      

ÓPTICAS: no disponible        

PRIMARIA: no disponible

SECUNDARIA: no disponible        

 

AEK971 • 60.000


ÓPTICAS

PSO-1 (10)

Kobra RDS (50)

PKA-S (80)

IRNV (100)

PKS-07 (125)

PK-A (150)

ACOG (200)

Reflex RDS (235)

HOLO (270)

Rifle (300)

M145 (350)        

PRIMARIA

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo (175)

 

M16-A4 • 89.000


ÓPTICAS

ACOG (10)

Reflex RDS (50)

HOLO (80)

IRNV (100)

Rifle (125)

M145 (150)         PSO-1 (200)

Kobra RDS (235)

PKA-S (270) 

PKS-07 (300)

PK-A (350)         

PRIMARIA

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo (175)

 

F2000 • 124.000


ÓPTICAS

ACOG (10)

Reflex RDS (50)

HOLO (80)

Rifle (125)

M145 (150)        

PSO-1 (200)

Kobra RDS (235)

PKA-S (270) 

PKS-07 (300)

PK-A (350)         

PRIMARIA

Asa  (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo(175)

 

AN94 • 166.000 

     

ÓPTICAS

PSO-1 (10)

Kobra RDS (50)

PKA-S (80)

IRNV (100)

PKS-07 (125)

PK-A (150)        

ACOG (200)

Reflex RDS (235)

HOLO (270)

Rifle (300)

M145 (350)        

PRIMARIA

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo (175)

 

M16-A3 • 220.000


ÓPTICAS

ACOG (10)

Reflex RDS (50)

HOLO (80)

IRNV (100)

Rifle (125)

M145 (150)

PSO-1 (200)

Kobra RDS (235)

PKA-S (270) 

PKS-07 (300)

PK-A (350)

PRIMARIAS

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo (175)

 

AK74-M • 220.000


ÓPTICAS

PSO-1 (10)

Kobra RDS (50)

PKA-S (80)

IRNV (100)

PKS-07 (125)

PK-A (150)

ACOG (200)

Reflex RDS (235)

HOLO (270)

Rifle (300)

M145 (350)        

PRIMARIAS

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo(175)

 

KH2002 • 126.000 co-op


ÓPTICAS

PSO-1 (10)

Kobra RDS (50)

PKA-S (80)

IRNV (100)

PKS-07 (125)

PK-A (150)

ACOG (200)

Reflex RDS (235)

HOLO (270)

Rifle (300)

M145 (350)

PRIMARIA

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo(175)

 

G3-A3 • 441.000 co-op

       

ÓPTICAS

ACOG (10)

Reflex RDS (50)

HOLO (80)

IRNV (100)

Rifle (125)

M145 (150)

PSO-1 (200)

Kobra RDS (235)

PKA-S (270) 

PKS-07 (300)

PK-A (350)

PRIMARIA

Asa (30)

Bípode (60)        

SECUNDARIA

Cañón pesado (20)

Luz táctica (40)

Silenciador (70)

Mira láser (90)

Sup. fogonazo (175)

Y además